سرمایه گذاری رو به رشد ایمیدرو در شهرستان سبزوار و جغتای

سرمایه گذاری رو به رشد ایمیدرو در شهرستان سبزوار و جغتای

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اشاره به سرمایه گذاری رو به رشد ایمیدرو در شهرستان سبزوار و جغتای و دیگر شهرهای این منطقه گفت: ما از عملکرد مسئولین ایمیدرو رضایت داریم و خواهان توجه بیشتر به منطقه هستیم. بهروز محبی نجم آبادی نماینده سبزوار، داورزن، خوشاب، جوین، جغتای و ششتمد