رشد اقتصادی از مهاجرت جوانان در روستاها جلوگیری خواهد کرد

رشد اقتصادی از مهاجرت جوانان در روستاها جلوگیری خواهد کرد

سرپرست جهادکشاورزی شهرستان جوین گفت: مکانیزاسیون به عنوان یک رویکرد موجبات تبدیل و گذر از کشاورزی سنتی به کشاورزی صنعتی را فراهم می‌سازد و رشد اقتصادی باعث جلوگیری از مهاجرت جوانان از روستاها خواهد شد.  علی اکبرقارزی سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان جوین گفت: بیش از ۳۵میلیون ریال تسهیلات مکانیزاسیون به کشاورزان متقاضی جوینی درسال

پوشش بیمه زمینهای کشاورزی در جوین دو برابر شد

پوشش بیمه زمینهای کشاورزی در جوین دو برابر شد

سرپرست اداره جهاد کشاورزی جوین گفت: در پی خسارتهای حوادث طبیعی به بخش کشاورزی این شهرستان واقع در غرب خراسان رضوی امسال سطح مزارع و باغهای برخوردار از بیمه حوادث در این خطه به دو برابر سال زراعی پیش گسترش یافت. علی اکبر قارزی در گفتگو با ایرنا افزود: بر این اساس هم‌اینک هفت هزار