تولید خاویار در سبزوار/فیلم

تولید خاویار در سبزوار/فیلم

به همت کشاورزان سبزواری پرورش ماهیان آبزی و استحصال خاویار در قنوات استان خراسان رضوی عملی شده است. ماهیان خاویاری به علت خواص فراوان از گران‌ترین خوراکی‌های دریایی جهان به شمار می‌روند. در چند سال اخیر با حمایت‌های دولت و همچنین سرمایه گذاری بخش خصوصی، مزارع پرورش ماهیان خاویاری در برخی مناطق فعال شده اند.