«علی اصغر عنابستانی»، نماینده مردم سبزوار در مجلس، در گفت‌وگو با  برنا در رابطه با “پیگیری مطالبات کارگران هفت تپه در کمیسیون اجتماعی” گفت: کمیسیون اجتماعی موظف است نسبت به همه مسائل مربوط به کارگران ورود کند، در کمیسیون اجتماعی مسئول کمیته اشتغال و کارآفرینی و روابط کار هستم. در رابطه با کارگران هفت تپه در کمیسیون اجتماعی بحث مفصلی صورت گرفت و کمیته ای هم در این راستا تشکیل شد.

او ادامه داد: مسائل و مطالبات کارگران هفت تپه را طبق گزارش کمیته‌ای که تشکیل شده با دقت و وسواس پیگیری خواهیم کرد، نباید کمیسیون ها خیلی گرفتار روزمرگی شوند.  همه تلاشمان را در این راستا خواهیم کرد، کمیسیون ها باید بتوانند به حل مسائل کلیدی بپردازند تا امثال هفت تپه ها به وجود نیاید.

عنابستانی گفت: مشکل این است که ساختارها و فرآیندها را اصلاح نمی‌کنیم بنابراین هفت تپه ها برای ما به وجود می‌آید.

نماینده سبزوار در رابطه با بازداشت کارگران هفت تپه مطرح ‌کرد: با بازداشت کردن مسائل حل نمی‌شود البته تا جایی که مطلع هستم بخش زیادی از حقوق کارگران پرداخت شده و فقط بخشی از آن مانده است. ۲/۵