ویژه برنامه تهران۲۰ امشب با حضور رمضانعلی سبحانی‌فر با موضوع بررسی عملکرد پست در ایام کرونا

ویژه برنامه تهران۲۰ امشب با حضور رمضانعلی سبحانی‌فر با موضوع بررسی عملکرد پست در ایام کرونا

ویژه برنامه تهران۲۰ امشب با حضور رمضانعلی سبحانی‌فر مدیرعامل شرکت ملی پست با موضوع بررسی عملکرد پست در ایام کرونا برگزار خواهد شد. گفتنی است تمبر اختصاصی دو برنامه تهران ۲۰ و در شهر نیز در حاشیه این برنامه رونمایی می‌شود‌ .؛