مصرف آب در سبزوار افزایش یافت

مصرف آب در سبزوار افزایش یافت

 خانه تکانی و شست‌ و شوهای روزهای پایانی سال و شیوع ویروس کرونا سبب افزایش ۶ درصدی مصرف آب توسط شهروندان سبزواری شده است.؛