سبزوار پنجه در پنجه کرونا

سبزوار پنجه در پنجه کرونا

مقابله سخت کوشانه با ویروس فراگیر کرونا در سبزوار در شرایطی رقم می خورد که دیگر ظرفیت بیمارستان مختص بیماران کرونایی این شهرستان تکمیل شده است و توانایی کادر درمانی آن نیز رو به تحلیل است. موج سوم شیوع کرونا و افزایش مبتلایان به بیماری کووید ۱۹ در سبزوار همچون بسیاری از مناطق کشور از اواخر