۴۰هزار تن گندم در جغتای تولید شد

۴۰هزار تن گندم در جغتای تولید شد

 مدیر جهاد کشاورزی جغتای گفت: در سال زراعی جاری ۴۰ هزار تن گندم از مزارع این شهرستان برداشت شد که نسبت به سال گذشته ۳۰ درصد افزایش دارد. خلیل شایستگان  در گفت و گو با ایرنا افزود: امسال هشت هزار و ۵۰۰ هکتار از کشتزارهای این شهرستان زیر کشت گندم بود که بارندگی مناسب و