اخبار

 بر پایی کنگره ملی شهدا استمرار فرهنگ جهاد و شهادت است
فرماندار سبزوار:

 بر پایی کنگره ملی شهدا استمرار فرهنگ جهاد و شهادت است

 فرماندار سبزوار گفت: برپایی کنگره ملی شهدا فرصت ارزشمند برای جاری کردن سیره و فرهنگ جهاد و شهادت در فضای جامعه و خنثی کردن توطئه های دشمن است. احمد برادران  در نشست کمیته فرهنگی کنگره ملی یک هزار و ۶۰۰ شهید دیار سربداران افزود: کمیته فرهنگی کنگره ملی شهدا باید با خلق آثار نو در

فیلم